Riadenie - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Riadenie

Manažment

RIADENIE

Riadenie ľudí, procesov, činností, stratégií, rozhodovanie na všetkých hierarchických úrovniach riadenia, motivovanie ľudí, vytváranie vzorov, predvídanie, komunikácia, etc. Iste by sme mohli menovať mnoho ďalších vlastností efektívneho manažéra.
Súbor programov pre manažérov na všetkých úrovniach riadenia nepatrí medzi ,,rýchlokurzy geniality", ale je to súbor vzdelávacích programov, tréningov, workshopov a ďalších činností smerujúcich k čo najvyššej kvalite znalostí, zručností a aj rutín.
Odporúčame pozrieť si možnosti a buď si zvoliť vhodnú konfiguráciu programov, alebo sa poradiť s nami. Niekoľko konfiguračných možností sme pripravili
nižšie.


Pri uzavretých skupinách nastavujeme program na reálie a komoditu klienta, aby modelové situácie a cvičné procedúry čo najviac korešpondovali s konkrétnym prostredím účastníkov.

Základné okruhy
Nástroje riadenia, Manažér, Tím, Sekretariát, asistent

Doplnkové témy
Asertivita, Empatia, Spoločenské zručnosti

Ak nenájdete v našej ponuke naplnenie svojich požiadaviek, spojte sa s nami a dajte si vypracovať konkrétny návrh programu  nastavený na vaše prostredie a komoditu.
Tešíme sa na spoluprácu.

 


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky