Samostatné programy - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Samostatné programy

Certifikát
akreditácia

MANAŹÉR ĽUDSKÝCH ZDROJOV
celkovo: 28 hod.
obsah:
Základy riadenia ľudských zdrojov: 8 hod.
Hodnotiace pohovory: 9 hod.
Motivačné procesy: 6 hod.
Projektovanie práce: 5 hod

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
celkovo: 32 hod.
obsah:
Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie: 10 hod.
Štruktúra obchodného rozhovoru: 11 hod.
Spoločenské zručnosti obchodníka: 11 hod.

MANAŽÉR PROCESOV
celkovo: 28 hod.
obsah:
Riadenie projektov: 11 hod.
Riadenie zmien: 11 hod.
Kariérový rast: 6 hod.


PREZENTÁTOR
celkovo: 21 hod.
obsah:
Komunikácia: 7 hod.
Príprava a štruktúrovanie prezentácie: 7 hod.
Prezentácia: 7 hod

 

 

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky