Sekretariát, asistent - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Sekretariát, asistent

Sekretariát

SEKRETARIÁT, ASISTENT

Sekretariát, asistent, asistentka sú významné pracovné pozície, ktoré zefektívňujú prácu, efektívnosť
a účinnosť práce manažéra. Kvalita ľudí na týchto pozíciách dokáže ovplyvniť aj zložky firemnej kultúry, zmeniť oboma smermi meno spoločnosti navonok. Ich práca má byť stabilizačným prvkom v rôznych komunikačných i konfliktných situáciách, úzko spolupracujú a modifikujú časový plán manažéra
a podieľajú sa aj na reprezentácii spoločnosti.
Tiež riadia mnoho ďalších činností, potrebných pre chod pracoviska manažéra.

Výber jednotlivých programov je nastavený tak, aby mohli byť samostatné a dali sa poskladať podľa konkrétnych potrieb klienta.
Pri uzavretej skupine nastavíme program na konkrétne prostredie a komoditu klienta.
Ak nenájdete v našej ponuke naplnenie svojich požiadaviek, spojte sa s nami a dajte si vypracovať návrh konkrétneho programu, nastavený na vaše prostredie a komoditu.HLAVNÉ OKRUHY
Typy pozícií, Komunikačné situácie, Návštevy, Etiketa, protokol, Stolovanie, občerstvenie, Protokolárne podujatia

Doplnkové okruhy
Asertivita, Empatia, Riadenie konfliktu

Program je dlhodobý, rozdelený do viacerých rovín.
V prípade objednania celého komplexu ponúkame zľavu - 20% z celkovej ceny.
Spojte sa s nami a dajte si vypracovať cenový návrh.

 

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky