Skladba ceny - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Skladba ceny

Ceny

SKLADBA CENY
V cene je zahrnuté:

vypracovanie podkladov pracovných zošitov pre kalkulovanú skupinu účastníkov, vypracovanie spätnej väzby za jednotlivé programy a priebežná konzultácia v prípade potreby korekcie obsahu
a organizácie vzdelávania.


V cene nie je zahrnuté:

Vedľajšie a nevyhnutné náklady spojené s realizáciou vzdelávacích programov a odborných poradenských služieb v mieste a čase ich realizácie, najmä náklady lektora na ubytovanie, stravu a dopravu do a z miesta školenia, nie sú zahrnuté v cene. Spoločnosť má nárok na náhradu týchto preukázateľných nákladov, v prípade nákladov na prepravu je to náhrada v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Cena ďalších činností a prác - ak si ich klient objedná - (prieskum, pre testy, poradenstvo, vypracovanie projektu, komisia, koučing, skúšky, komunikačný manuál, etc.) bude stanovená po predložení štruktúry, rozsahu a formy týchto činností dohodou oboch strán. Prenájom didaktickej techniky je účtovaný podľa osobitného sadzobníka.

Ceny sú uvádzané bez 20% DPH.

Komponenty programu:
príprava a návrh pracovného programu
potrebné konzultácie s klientom + doladenie pracovného programu
príprava, tlač a distribúcia pracovných zošitov pre účastníkov
mzda lektora
doprava lektora na miesto a z miesta konania pracovného programu
príslušná miera zisku

Fakturačné údaje

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky