Skladba programov - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Skladba programov

Metódy, formy

SKLADBA PROGRAMU

umožňuje organické prepojenie potrebnej časti teórie s konkrétnym programom potrebných zručností v modelových situáciách. Program je zložený zo základných okruhov, ktoré nadväzujú na seba tak, že získané zručnosti predchádzajúceho okruhu sú počiatočnou platformou okruhov nasledujúcich.
Jednotlivé témy sú orientované na rýchle využitie získaných poznatkov v konkrétnej praxi, čo umožňuje praktickú verifikáciu a fixáciu poznatkov a zručností z programov.
Primárna orientácia na konkrétnu prax zohľadňuje tiež často sa vyskytujúcu požiadavku klienta na čo najmenšiu časovú stratu spôsobenú uvoľňovaním pracovníkov pre vzdelávacie a tréningové aktivity.
Okruhy a témy na seba nadväzujú a každá téma - ak má mať praktickú odozvu u účastníkov - si vyžaduje potrebný časový priestor.
Aj preto navrhujeme postupné kroky vo vzdelávacom programe, ktoré zohľadňujú jednak túto skutočnosť, jednak praktický problém s uvoľňovaním pracovníkov na vzdelávacie aktivity.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky