Štátna správa - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Štátna správa

ŠTÁTNA SPRÁVA, ÚRADY, SAMOSPRÁVA
Odporúčané konfigurácie pre prostredie štátnej správy, samosprávy, a ďalších inštitúcií nie sú v zásade odlišné od štandardizovaných okruhov a tém napríklad v oblasti riadenia. Pri ich nastavení však tieto programy nastavujeme na špecifické prostredie administratívnych, správnych, hierarchických, ale aj politických parametrov.
Pozitívne odozvy, opakovanie a rozvíjanie už absolvovaných programov, požiadavky na špeciálne nadstavby nás povzbudzujú k ešte vyšším nárokom na kvalitu a vysokú flexibilitu aktualizácie obsahu.


Poznámka z praxe:
Neodporúčame nastavenia vzdelávania tak, že za dopoludnie, prípadne za jeden deň, treba zvládnuť osem až dvanásť tém. Z obchodného hľadiska by nám to mohlo byť jedno, ale je
to veľmi neefektívne použitie peňazí, času, energie a motivácie ľudí.
Všetko chce svoj čas a vzdelávanie tiež. Máme mnoho skúseností s prípravou, plánovaním a koordináciou vzdelávacích programov

a vzdelávacích stratégií. spojte sa s nami, radi vám poradíme.

Ak v týchto vzorkách nenájdete naplnenie svojej konkrétnej predstavy, spojte sa s nami a dajte si vypracovať návrh konkrétnej konfigurácie programov, ktoré budú vyhovovať vašim požiadavkám a ktoré môžu byť nastavené na špecifické podmienky vašej organizácie.

Základné konfigurácie
Úrady štátnej správy
Manažment v celom spektre, Vyjednávanie, Vyjednávanie v rôznych kultúrach,
Profesionálna komunikácia, Sekretariát, asistent, Profesionálna prezentácia, Mediálne vystúpenie
Asertivita, Empatia, Riadenie konfliktu, Spoločenský, obchodný, Diplomatický protokol, etiketa
Lobing

Samosprávy

Manažment v celom spektre, Vyjednávanie, Profesionálna komunikácia, Profesionálna prezentácia, Mediálne vystúpenie
Hovorca, Vystupovanie na verejnosti, Spoločenské zručnosti,
Asertivita, Empatia, Riadenie konfliktu, Lobing, Sekreatriát, asistent

Starostovia, poslanci, predstavitelia úradov a inštitúcií
Vystupovanie na verejnosti, Základy profesionálnej komunikácie, Mediálne vystupovanie,
Vystupovanie v televízii, Vystupovanie v rozhlase, Tlačová beseda, Asertivita
Profesionálna prezentácia

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky