Stolovanie I. - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Stolovanie I.

Sekretariát

STOLOVANIE I.

Pripraviť priestor, vhodne prestrieť, použiť správny riad, občerstvenie, nápoje, to dokáže pre neznalého človeka vyvolať vrásky na čele a možno aj obavy. Táto časť programu uvádza do základov práve uvedených činností tak, aby ich účastníci mohli použiť v praxi možno už na druhý deň.


Hlavné témy

Úprava stola, prestieranie pri podujatiach rokovania, prestieranie slávnostné, prestieracie techniky, usporiadanie sedenia, taniere, poháre, šálky, príbory, pravidlá pri ukladaní prvkov stolovania, vzorové situácie, tréning modelových situácií.
Druhy nápojov alkoholických, nealkoholických, káva, čaj, čas podávania, primerané poháre na jednotlivé druhy nápojov, teplota nápojov, podávanie ľadu, odoberanie použitého riadu, dopĺňanie potravín a nápojov, dochucovadlá, základy servírovacích techník, čistota, sledovanie času, potrebné signály.
Príprava podujatí, organizovanie, zabezpečovanie, pozvánky, časové dávkovanie, overovanie akceptácie, druhy skratiek a informácií o oblečení, základné druhy podujatí, recepcia, raut, pohár vína, soiré, bufet, organizovanie

a riadenie pracovného obeda, organizovanie pracovnej večere, trvanie, čas príchodu a odchodu.
Základný servis pokrmov, predkladanie, doplnky, chlieb, pečivo, dochucovadlá.
Pracovné raňajky vo firme, ľahký pracovný obed vo firme, základy obsluhy, servis, komunikácia, etiketa.
Vyššia forma jednoduchej obsluhy, problematika sekretariátu pri zabezpečovaní obslužného servisu, distribúcia, zásoby, spotrebný materiál.
Kombinácie jedla a nápojov – čo sa hodí k čomu, špecifiká podávania alkoholických nápojov a kávy, navštívenky

z aspektu sekretariátu, práca s navštívenkami, etiketa telefonického rozhovoru, odmietnutie účasti, ospravedlnenie, potvrdzovanie účasti.

Trojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Etiketa, protokol,  Protokolárne podujatia


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky