Stolovanie II. - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Stolovanie II.

Sekretariát

STOLOVANIE II.

Program podrobnejšie vysvetľuje dôležité prvky, pomôcky, nástroje, riad a zvyklosti pri zabezpečovaní rôznych typov podujatí spojených s reprezentovaním spoločnosti, konzumáciou, podujatí, kde chceme naplniť pravidlá profesionálnej etikety a spoločenského protokolu.


Hlavné témy

Úvod do problematiky profesionálnej etikety a spoločenského protokolu.
Reprezentácia spoločnosti, základné pravidlá správania sa, ovplyvňované faktory firemnej kultúry, základné občerstvenie na sekretariáte, spôsob komunikácie, ponuka, špecifikácia základného sortimentu pre občerstvenie, nástroje, riad, poháre, obrúsky, doplnky, hygiena, základné pravidlá osobnej a pracovnej hygieny, hygiena priestoru pre návštevy, základné pravidlá estetiky, bezpečnosť pri obsluhe.
Základné profesionálne znalosti a zručnosti pri príprave a obsluhe osobné vybavenie obsluhy, pracovné oblečenie, príprava priestoru, stola, pomocného inventáru, pomocné stolíky, pomocný vozík, servírovací stolík.
Základný inventár – drobný inventár pomocný, prestieranie, obrusy, podložky, obrúsky, servítky, područníky, príbory jedálne, predkladacie, kávové, špeciálne, základný inventár na pokrmy, studené a teplé nápoje, úprava stola, prestieranie pri podujatiach rokovania.
Prestieranie slávnostné, prestieracie techniky, taniere, poháre, šálky, príbory, pravidlá pri ukladaní prvkov stolovania, vzorové situácie, tréning modelov.
Základy obsluhy, spoločenské a profesionálne pravidlá, základné techniky obsluhy – predkladanie, servírovanie, odpratávanie, prinášanie, odnášanie, nalievanie, dopĺňanie potravín nápojov, dochucovadlá.
Správne používanie inventáru, základný servis nápojov, teplota nápojov, podávanie ľadu, základný servis pri podávaní kávy, čajov.
Druhy nápojov alkoholických, nealkoholických, ktoré, ako a kedy, čas podávania, primerané poháre na jednotlivé druhy nápojov, základy servírovacích techník.
Čistota, sledovanie času, potrebné signály.

Modelové situácie, cvičenia.
Trojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Etiketa, protokol,  Protokolárne podujatia


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky