Techniky plánovania - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Techniky plánovania

Nástroje riadenia

TECHNIKY PLÁNOVANIA

Kvalitný, zrozumiteľný a reálny plán je cennou súčasťou profesionálneho riadenia. Poznanie hlavných i čiastkových cieľov, nárokov, požiadaviek, časových horizontov a ostatných parametrov plánu často posilňuje stotožnenie sa s prácou, generuje aktívnu spoluzodpovednosť za výsledok, poznanie vlastného podielu na výsledku a uvedomenie si významu svojej pracovnej pozície.
Program je určený pre manažérov všetkých úrovní riadenia.


Hlavné témy

Prečo treba plánovať, definovanie cieľov, definovanie potrebných zdrojov, časové horizonty jednotlivých činností, rezervy plánu, monitoring jednotlivých fáz plánu, korekčné procesy, najčastejšie chyby plánovania, strategické, dlhodobé, krátkodobé, operatívne, krízové plánovanie, hierarchická štruktúra činností, sieťové grafy, časové prekrytia, koordinácia činností, distribúcia zdrojov, denné manažérske plánovanie, alternatívy, riziká, modelové situácie. Nastavenie kontrolných mechanizmov, vytvorenie potrebných komunikačných kanálov.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Dlhodobé plánovanie, Finančné plánovanie, Firemná stratégia

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky