Telefonická komunikácia - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Telefonická komunikácia

Zdravotníctvo

TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Program rieši problematiku profesionálnej telefonickej komunikácie v zdravotníctve. Objednávanie, popis svojich problémov, neodbornosť pacientov, rôzne typy temperamentu pacientov, riadenie telefonickej komunikácie, ...


Hlavné témy

Rozdiely medzi priamou a telefonickou komunikáciou. Artikulačné cvičenia, riadenie rozhovoru, rýchlosť
a presnosť.
Profesionálna komunikácia, najčastejšie chyby a ich eliminácia. Čo je produkt spoločnosti - špecifiká zdravotníctva, základy marketingových procesov a pojmov - len úvod do problematiky (znalosť pojmov zákazník, klient, obhajca, produkt, portfólio, - trh, konkurencia). Špecifiká nekontaktného predaja zdravotníckych služieb.
Aktívne počúvanie - čo chce presne pacient - usmerňovanie hovoru - pacient nie vždy vie popísať svoje požiadavky.
Špecifiká telefonického objednávania, odmietnutie niektorých informácií. Zrozumiteľnosť, artikulácia, jazykové prostriedky, najčastejšie komunikačné chyby a ich eliminácia. Semiotika, mimika, gestá, korektnosť, a ich špecifiká v telefonickej komunikácii. Identifikácia stresových situácií, diagnostika, prevencia, nástroje zvládnutia stresových situácií. Agresia v telefonickom rozhovore, agresívny pacient, hrozby, invektívy neznalosť, overovanie si pochopenia.
Identifikácia a prevencia konfliktu, nástroje na riadenie procesu konfliktu, zvládnutie negatívnych emócií, empatia, asertívne správanie, presadenie záujmov spoločnosti. Riadenie konfliktných situácií - riadenie konfliktu pri vybavovaní sťažností, reklamácií, riadenie procesu konfliktu s nespokojným pacientom.
Cvičenia na zvýšenie kvality reči, jazyka, slovnej zásoby, artikulácie, najčastejšie nekvality a nástroje na ich odstránenie. Štruktúrovanie komunikácie. Štruktúrovanie textu, dávkovanie informácií, overovanie zapamätania, metódy aktívneho počúvania.
Riadenie času komunikačných situácií.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Asertivita, Empatia, Základná komunikácia

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky