Telemarketing - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Telemarketing

Telefonovanie

TELEMARKETING

Telemarketing je veľmi efektívnym marketingovým nástrojom pre komunikáciu so zákazníkmi. Jeho účinnosť je podmienená okrem potrebného technologického a softvérového vybavenia hlavne profesionalitou kontaktných operátorov pri komunikácii ,,One to one".
Program prináša dôležité okruhy a témy tejto oblasti s dôrazom na rýchlu a efektívnu použiteľnosť v reálnej praxi. Aj preto tento program nastavujeme vždy na konkrétne prostredie a komoditu klienta.


Hlavné témy

Pozitívne myslenie, každý rozhovor je obchodný a marketingový, pôsobenie hovoreného prejavu, vyjednávací proces nie je konverzácia, tréma, stres, mimické artikulačné cvičenie, prvky čistoty prejavu, odborná terminológia, reprezentácia spoločnosti, sebaistota, reč, hlas, špecifiká telefonickej komunikácie, riadenie rozhovoru, štruktúrovanie rozhovoru, kľúčové slová, tempo, rytmus, zvyšovanie hodnoty informácie. Orientácia v danej komodite znalosti kľúčových parametrov produktu, práca s detailnými informáciami.
Argumentačné techniky, racionálne a intuitívne argumenty, partner vydiera, nekorektné triky a ich zvládnutie, nátlak a snaha o rokovanie z pozície sily, prebratie riadenia vyjednávania. Konflikt – signalizácia, diagnostika, riadenie procesu, základné chyby, smerovanie do vecnej oblasti, obrana pred nečestnou dialektikou, znevažovanie, urážky, zosmiešňovanie.
Základy marketingových procesov, obchodné aspekty, telemarketing ako významný súčasť podpory predaja, reprezentácia spoločnosti, aktívny a pasívny telemarketing. Najčastejšie chyby a ich eliminácia, zrozumiteľnosť, artikulačná nekvalita, režim hold bez signalizácie, neúcta, neznalosť.
Modelové situácie, cvičenia.

Trojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Call centrum, Hot line, Obchodný rozhovor, Telefonická komunikácia

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky