Televízia - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Televízia

Vystupovanie

TELEVÍZIA

Program je určený pre účastníkov rôznych typov televíznych vystúpení v konkrétnych typoch relácií. Program uvádza do problematiky situácií v televíznych programoch, vrátane veľmi častého stresového vnímania nedostatku času na vyjadrenie, problému so zmenami náplne a zmenami tém, pomáha riešiť problematiku tvorby a výroby programu záznamovou technológiou a v živom vysielaní.


Hlavné témy

Špecifiká televízneho prostredia a televízneho programu, svetlá, tepelná záťaž, kostým, osobné oblečenie, hluk, stresové faktory a ich zvládnutie, maskérňa, základné líčenie, príprava témy a znalosť témy, kľúčové informácie, nosné prvky informácie, argumentácia, únik od témy, sebaistota, poznámky, riadenie situácie, režisér, redaktor, moderátor, beseda, argumentačná kvalita.
Skákanie do reči a zvládnutie rušivých prvkov, nekorektný redaktor, špecifiká spolupráce s kamerou, detail, polodetail, celok, polocelok, nájazd kamery, pomocné prvky, grafy, obrázky, príspevky, práca s inzertami, parafrázovanie.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Mediálne vystupovanie, Základný program, Profesionálny prezentácia, Tréma, stres, bloky

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky