Time management - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Time management

Nástroje riadenia

TIME MANAGEMENT

Čas ako dobrý sluha ale zlý pán. V riadení čas vnímame ako súpera, uberajúceho energiu
a niekedy aj motiváciu pokračovať. Manažér však musí byť schopný riadiť nielen procesy, ľudí
a mnoho ním ovládaných činností, musí byť schopný aj profesionálne riadiť čas, v opačnom prípade bude riadený časom. Program sprevádza účastníkov touto problematikou, a je určený nielen manažérom.


Hlavné témy

Riadenie času z aspektu manažérov, analýza cieľov z aspektu priority, vymedzenia, realizovateľnosti orientácia na výsledky. Najčastejšie chyby pri riadení času a ich príčiny, definovanie cieľov v čase, týždenný a denný plán závislosť na naliehavosti, index naliehavosti, kvadrant naliehavosti, hierarchia potrieb, psychologické aspekty naliehavosti.
Matica riadenia času, ABC metóda, Paretova analýza, výkonnostná krivka, problematika delegovania.
Pozitívne myslenie, plánovanie a kontrola časového plánu, plnenie termínov, reálne a nereálne termíny, chyby perfekcie, načasovanie, systematický prístup k rozhodovaniu z časového aspektu, analýza, emócie, intuícia, riadenie a stratégia porád, eliminácia vyrušovania. Asertívne a empatické správanie, efektívne využívanie informačných technológií, delegovanie, nebuďte zamestnanec svojich pracovníkov, úsilie, výkon, efekt, organizovanie mimo pracoviska.
Najčastejšie chyb, ich poznanie a eliminácia, chceme vybaviť všetko a okamžite. nemáme jasné ciele, snaha byť informovaný
o všetkom, neefektívne porady, akceptovanie neohlásených návštev, nedostatočná koncentrácia, žiadna sebadisciplína, presúvanie nepríjemných vecí na neskôr, ...

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Riadenie porád, KAIZEN, Delegovanie, Asertivita

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky