Tréma, stres - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Tréma, stres

Konflikt, stres

TRÉMA, STRES, BLOKY

Tréma, stres, nervozita pred verejným vystúpením, pred účinkovaním v médiách, pred oznámením nepríjemnej informácie, pred účasťou v konfliktnom rozhovore, pred pohovorom, skrátka určite by sme dokázali vymenovať mnoho ďalších situácií, ktorých sa obávame a ktoré našu sebaistotu neposilňujú. V našom programe nájdete základné nástroje, techniky a spôsoby predchádzania a zvládnutia prejavov trémy a stresu.


Hlavné témy

Vonkajšie prejavy trémy, stresu, neistoty pred a počas vystúpenia, sucho v ústach, ,,plávajúci" žalúdok, chvenie rúk, potenie, červenanie, zabudnutie textu, ... Situácia pred verejným vystúpením, výberovým pohovorom, uchádzaním sa o prácu, obhajobou svojich argumentov, atď.
Prostriedky na zníženie prejavov trémy a stresu, precízna príprava vystúpenia, dychové cvičenia, koncentračné cvičenia, artikulačné cvičenia. Použitie asertívneho správania, prvkov empatie a riadenia situácie. Pozitívne aspekty stresu a trémy, posilnenie vlastnej zodpovednosti za úspech, akceptácia dispozície k stresu, negatívne aspekty alkoholu, psychofarmák.
Modelové situácie účastníkov, cvičenia sebaistoty, vyhodnotenie a ladenie vystúpení.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Asertivita, Empatia, Aktívne počúvanie, Verejné vystúpenie

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky