Typy pozícií - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Typy pozícií

Sekretariát

TYPY POZÍCIÍ

Asistent, asistentka, sekretárka, názvy týchto pracovných pozícií sa často zamieňajú.
Program vysvetľuje základné povinnosti, náplne a okruhy činností týchto profesií.


Hlavné témy

Sekretariát je pravou rukou manažéra, garantom efektívnej manipulácie s dokumentmi a administratívnych činností, spolutvorcom a realizátorom informačného systému manažéra, koordinátorom informačného manažmentu, organizátorom spoločenských a pracovných rokovaní a stretnutí manažéra, poradcom v oblasti ľudských zdrojov, živou bariérou a eliminátorom zlodejom času manažéra.
Sekretárka, úprava dokumentov podľa platných noriem a firemnej kultúry, spisový a škartačný poriadok, manipulácia s dokumentmi, efektívne využívanie informačných technológií, zabezpečovanie spoločenských

a hostiteľských zručností, ochrana manažéra pred zlodejmi času.
Asistentka, asistovanie a spolupráca pri manažérskych funkciách a činnostiach, zastupovanie manažéra pri rutinných činnostiach, formuluje nové námety, aktívne pristupuje k oblastiam informačného manažmentu, projektového manažmentu a personálneho manažmentu.
Kvalifikačné predpoklady, osobné predpoklady, ovládanie pravidiel profesionálnej komunikácie, etikety, ...
Nástroje riadenia času, organizačné vlastnosti, prvky riadenia komunikácie, eliminácia najčastejších chýb

a problémov, kontraproduktívne výrazy, nadradenosť, zneužitie vzťahu s manažérom, ochrana utajovaných skutočností, dôvernosť, zvládanie riadenia konfliktných rozhovorov, námietok, sťažností, riadenie ďalších podriadených zložiek.
Modelové situácie, cvičenia.

Dvojdňový program.

Odporúčame spojiť s programom:
Komunikačné situácie, Návštevy, Etiketa, protokol,
, Stolovanie I., Stolovanie II., Protokolárne podujatia


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky