V rôznych kultúrach - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

V rôznych kultúrach

Vyjednávanie

VYJEDNÁVANIE V RÔZNYCH KULTÚRACH

Vyjednávanie v rôznych kultúrach nadväzuje na predchádzajúce témy Základy vyjednávania I. a II.
Program rieši situácie a špecifické podmienky pri vyjednávaní v iných krajinách, prípadne

pri vyjednávaní s partnermi iných kultúr, zvyklostí, náboženstiev, a tradícií. Znalosť prostredia
a podmienok partnera je vždy vyjednávacou výhodou. Aj tento program pre uzavreté skupiny nastavujeme
na konkrétne prostredie a komoditu klienta, vrátane akceptovania požadovanej destinácie.


Hlavné témy

Cieľ a predmet vyjednávania. Zisťovanie informácií o druhej strane, analýzy získaných informácií v kontexte pripravovanej vyjednávacej stratégie. Hierarchické postavenie partnera, jeho kompetencie. Základné rozdiely vyjednávania v rôznych kultúrach - neparitné skupiny, časový stres, význam spoločenských konvencií, tradícií, vplyvu náboženských atribútov. Rozdiely v strave, nápojoch, vyjednávacích časoch, dobe vyjednávania, výstupných dokumentov. Špecifiká obliekania v rôznych kultúrach, drobné darčeky. Vyjednávanie počas pracovného obeda, večere. Nátlakové vyjednávanie, symbolika, náznaky, vyhýbanie. Vstupovanie štátnej správy do priebehu vyjednávania. Problémy korupcie, žena vo vyjednávacom procese, dohoda podaním ruky. Základy protokolárneho vyjednávania. Vyjednávacie techniky v rôznych prostrediach, argumentačné techniky, parafrázovanie, preformulovanie, uzatváranie.
Proces podpisovania záverečných dokumentov, obrady, prejavy.

Trojdňový program
(podľa konkrétnych destinácií - pri jednej krajine je rozsah programu dvojdňový)

Odporúčame prepojiť s programom:
Základy vyjednávania I., Základy vyjednávania II., Spoločenské zručnosti, Obchodný rozhovor, Asertivita, Empatia

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky