Vnímanie partnera - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vnímanie partnera

Konflikt, stres

VNÍMANIE PARTNERA

Aktívne počúvanie je často podceňovaná schopnosť porozumieť rôznym interpretáciám, chápaniu a vnímaniu informácií, javov, procesov. Schopnosť aktívneho počúvania je významným nástrojom pri riadení komunikačných situácií, riadení konfliktných a problémových situácií. Kvalitné aktívne počúvanie často pozorovateľne uvoľňuje napätú emočnú atmosféru vzájomnej komunikácie, vzťahu, situácie.


Hlavné témy

Jednoznačné riadenie rozhovoru, určenie témy, udržiavanie témy, zvládnutie únikov od témy, určenie priestoru pre partnera, riadenie odpovede, asertivita pri riadení odpovedí. Typy a druhy otázok, formy a spôsoby ich použitia, priame, nepriame, sugestívne, navádzajúce, hodnotiace, kreatívne, názorové, dôkazové, vysvetľujúce, etc. Techniky riadeného počúvania, sociálne počúvanie, informačné počúvanie. Základné fázy aktívneho počúvania, prijatie, koncentrácia, selekcia, analýza, hodnotenie, rakcia. Najčastejšie chyby a ich eliminácia, demotivácia, rýchle závery, haló efekt, problém pozičnej sily a autority. Budovanie dôvery, istoty, participácie pozícií, akceptácia parity.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Asertivita, Empatia, Riadenie konfliktu, Verejné vystupovanie

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky