Výberový proces - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Výberový proces

Riadenie tímu

VÝBEROVÝ PROCES

Správne nastaviť potrebné parametre pre výber, nábor a získavanie pracovníkov je kľúčový proces, kde môžeme nastaviť kvalitné kritériá a zvýšiť pravdepodobnosť úspechu, alebo urobiť vážne chyby s dlhodobým dopadom. Program odporúčame aj manažérom, ktorí by sa mali
v záverečnej fáze výberového konania tohto procesu zúčastniť.
Radi vám poradíme pri príprave aj realizácii celého procesu - spojte sa s nami a vyžiadajte si vypracovanie návrhu.


Hlavné témy

Analýza potrieb zabezpečenia a vykonania práce, prognózovanie a plánovanie pracovných síl, distribúcia informácií o danej pozícii, zásady konštrukcie konkrétnej pracovnej pozície, rozsah práce, kompetencie, nároky, hierarchická pozícia, odmena. Úroveň vzdelania, prax, osobnostné predpoklady, verifikácia požadovaných vlastností, assesment centre, skúšobná doba, psychodiagnostika, záťažové testy, kreatívne testy. Analýza súčasných zdrojov, prieskum trhu práce, aproximácia do budúcnosti. Analýza interných a externých faktorov modifikujúcich pravdepodobnosť úspechu.
Základné procesy, výber a nábor, štruktúra výberového a prijímacieho pohovoru, adaptačný proces, uvedenie do funkcie, postupnosť fáz do plnej funkčnosti pracovnej pozície, systém rozvoja pracovníkov, systém hodnotenia pracovníkov. Najčastejšie chyby a ich eliminácia.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Vytvorenie a riadenie tímu, Hodnotenie tímu, Motivácia tímu, Asertivita

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky