Vystupovanie na verejnosti - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vystupovanie na verejnosti

Vystupovanie

VYSTUPOVANIE NA VEREJNOSTI

Program je určený každému, kto musí z akýchkoľvek dôvodov vystupovať na verejnosti, argumentovať, presviedčať, vysvetľovať, prípadne na verejnosti prezentovať myšlienky, projekty, produkty a podobne.

Hlavné témy
Problematika trémy, stresu, vystúpenie pred veľkou skupinou poslucháčov.
Poznámky, základy dávkovania informácií, rôzne typy priestorov verejného vystúpenia, riadenie konfliktných situácií (vyrušovanie, alkohol, porucha ozvučenia, ...).
Poznanie typov poslucháčov, miesto, priestor a čas vystúpenia.
Základy spoločenských zručností, citácie, pozvanie partnera, riadený rozhovor.
Didaktické prostriedky, pomocné prvky.
Práca s mikrofónom, sykavky, perovky, ozvena, statív, handka, šibenica.
Štruktúrovanie vystúpenia, fonácia, dýchanie, mimika, gestikulácia, základy rétoriky, základné chyby pri vystúpení a ich eliminácia, predstavovanie, vlastné vystúpenia, cvičenia.
Analýza vystúpení.
Trojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Základný program, Mediálne vystúpenie
Tréma, stres, bloky

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky