Vytvorenie tímu - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vytvorenie tímu

Riadenie tímu

VYTVORENIE A RIADENIE TÍMU

Dôležitou úlohou manažéra je vytvoriť kvalitný a efektívny pracovný tím. Nie je zriedkavým javom, že správanie pracovníkov a ich hodnotový systém je zrkadlovým obrazom ich manažéra, aj preto program obsahuje prvky zodpovednosti za riadených ľudí.


Hlavné témy

Definovania a konštrukcie pracovnej pozície, znalosť kontextu práce tímu, vývojové štádiá efektívnosti tímu, tímové pozície, tímové roly, formálne a neformálne hierarchie, moc a autorita, riadenie a meranie efektívnosti tímu, faktory ovplyvňujúce efektívnosť tímu, riadenie konfliktu v tíme. Riadenie rozvoja tímu, zladenie záujmov tímu a organizácie, optimalizácia orientácie na prácu a na ľudí, sociálne aspekty tvorby tímu, kľúčová úloha - zabezpečenie vykonania práce. Veľkosť tímu, rozsah riadenia.
Vzťah vplyv, moc, autorita, nároky, obmedzenia, voľby, rozdiel medzi efektívnosťou a účinnosťou, manažérske interakcie s organizáciou a tímom. Špecifikácia zadávania úloh. Organizačné a individuálne ciele tímu, výhody

a nevýhody tímovej práce. Vzťah medzi výkonom, úsilím a efektom. Kontrolné procesy, pocit spravodlivej odmeny, manažérska komunikácia.
Typy riadenia tímu, riadenie termínmi a úlohami, špecifiká autokratického, participatívneho a demokratického riadenia tímu, virtuálne pracoviská.

Trojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Profesionálna prezentácia, Asertivita, Riadenie konfliktu

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky