Základná komunikácia - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Základná komunikácia

Zdravotníctvo

ZÁKLADNÁ KOMUNIKÁCIA

Súbor programov nastavených na špecifické prostredie zdravotníckych zariadení s interaktívnymi situáciami medzi zdravotníckym personálom a pacientom, ale tiež medzi zdravotníkmi navzájom. Programy sú určené nielen pre neštátne zdravotnícke zariadenia. Úvodný program obsahuje oblasť profesionálnej komunikácie v prostredí zdravotníctva.


Hlavné témy

Špecifiká riadenej komunikácie v kontakte s pacientom, riadenie komunikácie pri vstupe pacienta – štandardizácia komunikačnej kultúry, riadenie komunikácie počas zdravotných úkonov – komunikácia sestier s lekárom, odchod pacienta, vkladanie motivačných efektov.
Určovanie tém, vytváranie priestoru dôvery, eliminácia strachu, riešenie syndrómu bieleho plášťa, riešenie situácií vytvorenia priestoru pre pacienta, ale s riadením situácie.
Rozdiely medzi priamou a telefonickou komunikáciou, artikulačné cvičenia, riadenie rozhovoru, rýchlosť

a presnosť, profesionálna komunikácia.
Každý rozhovor je obchodný a marketingový – aj v zdravotníctve, určenie pridanej hodnoty aj pri platených službách, komunikácia na tému ceny služieb
určovanie časových priorít činností v interakcii s klientom, riadenie času komunikácie, zdôrazňovanie významu a dôležitosti pacienta.
Tréma, eliminácia stresových faktorov, štruktúrovanie komunikácie, kľúčové slová, motivovanie klienta, argumentačné techniky, riadenie ústupkov, druhy otázok, udržiavanie rozhovoru v požadovanej téme, zvládnutie únikov od témy, generovanie pozitívnej pridanej hodnoty.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Konflikty v zdravotníctve, Riadenie konfliktu, Preferencie klienta, Asertivita, Empatia

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky