Základy lobingu - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Základy lobingu

Lobing

ZÁKLADY LOBINGU
Pokračovanie programu lobingu. V tejto časti sa účastníci zoznámia so základnými lobistickými technikami.

Hlavné témy

Priamy kontakt, diskusia, beseda, worshop, pracovný obed, pracovná večera, recepcia, raut, oficiálne
a protokolárne spoločenské podujatia, neformálne stretnutia, firemné eventy. Nepriamy kontakt, telefonát, e-mail, fax, elektronická prezentácia, DVD, videozáznam, tlačové materiály. Mediálne nástroje, besedy, vystúpenia na výstavách, účasť v reláciách, články v médiách, interview.
Konzultácie odborné, názorové, legislatívne, testovacie. Nátlakové metódy, sťažnosti, štrajk, manifestácia, žaloba, podnet k plebiscitu.
Lobovanie pre modifikáciu rozhodnutia, formálne a neformálne kontakty a ich budovanie, brífingové listiny, mediálny manažment, networking, účasť v odborných skupinách, realizácia a tvorba lobingových plánov, príprava, štruktúrovanie a časovanie lobingovej kampane. TVorba lobingovej stratégie, alternatívy stratégie, nástroje vyhodnotenia efektívnosti lobingových procesov, legálne a nelegálne lobingové prostriedky.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Lobistické vzťahy, Eurochambres, Lobingová kampaň, Spoločenské zručnosti

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky