Základy vyjednávania I. - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Základy vyjednávania I.

Vyjednávanie

ZÁKLADY VYJEDNÁVANIA I.

Základy vyjednávania I. a II. sú určené každému, kto sa dostáva, alebo očakáva situácie, kedy chce presadiť svoje záujmy, potreby a ciele. Program umožňuje spoločnú prácu účastníkov, ktorí realizujú obchodné aj neobchodné vyjednávanie Program je zložený z vyjednávacích
a argumentačných techník, základných vyjednávacích stratégií, zberu a analýze informácií o partnerovi, technikách vyhodnotenia úspešnosti vyjednávacieho procesu.
Účastníci si osvoja zvyklosti a zručnosti umenia vyjednávať, získajú znalosť základných postojov a reakcií vyjednávačov, poznanie silných a slabých miest v procese vyjednávania, úvod do typológie partnerov.
Presvedčte sa, že stačí málo a pocítite zmenu vo svojom správaní, nájdete schopnosť nachádzať riešenia zložitých situácií.
Pre organizácie a uzavreté skupiny nastavujeme program na konkrétne reálie a komoditu klienta.


Hlavné témy

Predmet a cieľ vyjednávania, získavanie a analýza informácií o druhej strane, základná stratégia, alternatívy cieľov, možné prekážky, priestor a čas vyjednávania, tretia strana, ceny – ich štruktúra, informačný
a marketingový mix, vyjednávacie podmienky.
Osobnosť vyjednávača, jazyk, reč, kultúra, znalosť témy. Prvý dojem - zovňajšok, neverbálne signály, reč. Gestika, kinetika, haptika, proxemika, paralingvistika, posturológia. Základy protokolárneho správania, spoločenské zručnosti, dôveryhodnosť, presvedčivosť, korektnosť. Etika vyjednávača. Základy typológie partnerov. Základné psychologické aspekty vyjednávania. Riešenie časového stresu, alternatívy scenára. Informácie o druhej strane - relevantnosť, zdroje, legálnosť, verifikácia. Hlavné témy, otázky k témam, pripravené ústupku, bonusy, výhody, Spoločné záujmy, hlavné prekážky, druhá strana, nekorektnosť, nátlak. Určenie manévrovacieho priestoru

a tolerančného priestoru cieľov. Štruktúra, téma postupných krokov. Argumentačné techniky, uzatváranie tém, voľba tém, riadenie vyjednávania.
Analýza faktorov vonkajšieho a vnútorného prostredia, STEEP faktory, trh a konkurencia, produktové portfólio, kritériá, skúsenosti, analýza partnerských preferencií, riadenie stresu, cena, finančné aspekty, hodnoty, logistika.
Príprava, ponuka, alternatívy, zaujatie, základné vyjednávacie stratégie, proces riadenia námietok, analýza úspešnosti vyjednávania, psychologické triky, problém nečestného partnera, vydierania, cena a hodnota, ústupky, alternatívne riešenia, uzatvorenie zmluvy, procesy po uzatvorení zmluvy.
Čo ovplyvňuje rozhodovanie partnera, sebaistota, pozitívne naladenie, profesionalita, tréma, stres, artikulačná kvalita, hlasová arečová kultúra, odborná terminológia
Modelové situácie, cvičenia

Štvordňový program ( 2x 2dni)

Odporúčame spojiť s programom:
Základy vyjednávania II., Obchodný rozhovor, Asertivita, Empatia, Spoločenské zručnosti

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky