Základy vyjednávania II. - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Základy vyjednávania II.

Vyjednávanie

ZÁKLADY VYJEDNÁVANIA II.

Základy vyjednávania II. je pokračovaním a rozšírením programu Základy vyjednávania I. Programy odporúčame absolvovať spoločne, samozrejme je možné absolvovať aj samostatne ľubovoľný z nich podľa svojich požiadaviek.
Pre organizácie a uzavreté skupiny nastavujem aj tento program na konkrétne prostredie a komoditu klienta.


Hlavné témy

Stratégia a scenár vyjednávania, priestor, časový rozsah, dohodnutie procedúr, partnerská parita, pozičná parita, komunikačný priestor doma, u partnera, neutrálne územie. Hlavný cieľ vyjednávania. Alternatíva pre prípad neúspechu. Eliminácia emočných prejavov, sebadisciplína, zvládnutie nátlaku, útokov, znevažovania. Taktika časového stresu. Práca s detailmi predmetu vyjednávania. Ústupky - dôležitý nástroj vyjednávania. Sólo vyjednávanie, tímové vyjednávanie, hierarchia v tíme, kto riadi vyjednávanie. Vyjednávanie s rôznymi typmi temperamentu partnera, špecifiká vyjednávania s mužom, ženou. Poznanie cieľa partnera. Riadenie rozhovoru, riadenie vyjednávania. Definovanie kompetencií. Relevantnosť prítomných, zápis a jeho formy, štruktúrovanie vyjednávania. Navrhovanie riešení v druhom pláne. Autokratické, demokratické, asertívne, participačné vyjednávanie. Typy a forma otázok.
Nátlakové taktiky, časový stres, manipulácia s kompetenciami, nezáujem, neakceptovaná parita pozícií, konkurencia je výhodnejšia, tretia strana. Sebapresadenie, zdanlivá submisívnosť, pripustenie kompromisu, čiastkový úspech, testovací ústupok
.
Najčastejšie vyjednávacie chyby a ich eliminácia.
Modelové situácie, cvičenia

Trojdňový program

Odporúčame prepojiť s programom:
Základy vyjednávania I., Asertivita, Empatia, Obchodný rozhovor, Spoločenské zručnosti

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky