Hovorca - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Hovorca

Vystupovanie

HOVORCA

Program je určený všetkým, ktorí voči verejnosti potrebujú odovzdávať informácie, stanoviská, názory a podobne. Tiež je určený každému, kto potrebuje kvalitne realizovať komunikačné situácie s médiami, napríklad tlačovú besedu, tlačovú konferenciu, brífing. Svoje témy nájdu účastníci, ktorí potrebujú diskutovať, prezentovať, argumentovať v televízii, rozhlase v diskusných reláciách, besedách, rozhovoroch. Rozsah je široký, preto sme pripravili tri samostatné programy, ktoré sa samozrejme dajú absolvovať samostatne, ale pre začínajúcich odporúčame všetky tri.


HOVORCA I.
Hlavné témy:

Základné prvky profesionálnej komunikácie, rozdiely medzi spontánnou a riadenou komunikáciou, osobnosť
a profesionalita hovorcu, hranice sebaistoty, problémy nadradenosti, arogancie, neúcty, etické, psychologické
a právne aspekty, zodpovednosť hovorcu, vzhľad hovorcu, prvý dojem, reprezentácia spoločnosti. Problematika komentovania, definovania stanoviska.
Reč, hlas - technická kvalita. Spisovnosť, odborná terminológia, slang, citovanie, skratka, noticka, presnosť

a jednoznačnosť vyjadrení.
Riadenie komunikačného procesu - časové aspekty, voľba témy, distribúcia otázok a odpovedí.
Cvičenia modelových situácií, spätná väzba od ostatných účastníkov a lektora.

Rozsah programu: 2 dni

HOVORCA II.
Hlavné témy:

Neverbálna komunikácia hovorcu - mimika, gestikulácia, pohľad, úsmev, postoj, mimovoľné pohyby, mimovoľné zvuky, zvládnutie emočných prejavov. Deklarovanie a realizovanie komunikácie. Komunikačné kanály, sociálny aspekt vyjadrení a reakcií hovorcu, typy komunikačných kanálov. Jazyk správy, druh správy. Časové faktory informácie, porozumenia, doznenia, dopadu, reakcií, vyhodnotenia, kontextu. Kultúra jednotlivých komunikačných kanálov. Riadenie naliehavosti, dôveryhodnosti, argumentačné techniky. Reakcie na neočakávané otázky, riešenie konfliktných situácií. Diplomatický jazyk.
Cvičenia modelových situácií, spätná väzba od ostatných účastníkov a lektora.

Rozsah programu: 2 dni

HOVORCA III.
Hlavné témy:

Príprava na možné reakcie - pochopenie, odmietnutie, nesúhlas, súhlas, pochybnosti, ...
Rovnaké vyjadrovacie prostriedky, semiotická sústava. Hovorca v spolupráci s predstaviteľov svojej organizácie, signály, opravy, doplnenia. Korektnosť komunikácie. Identifikácia účastníkov, práca s dokumentmi. Spolupráca

s médiami - tlačová správa, podklady, uzávierky, časy zvolávania tlačovej besedy, brífingu, televíznej diskusie, rozhlasovej diskusie, ...
Špeciálne situácie - tlačová beseda, tlačová konferencia, brífing, mediálne diskusie, televízne štúdio, rozhlasové štúdio, spravodajský šot.
Cvičenia modelových situácií, spätná väzba od ostatných účastníkov a lektora.

Rozsah programu: 2 dniNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky