AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah
Od roku 2002 pripravujeme, zabezpečujeme a realizujeme vzdelávacie, školiace a programové aktivity, soft skills programy a poradenstvo pre široké spektrum ľudí, ktorí potrebujú mať vysokú kvalitu profesionálnej komunikácie, pre tých, ktorí riadia ľudí, procesy, organizácie, pre ľudí ktorí reprezentujú svoju spoločnosť v rôznych profesných, spoločenských i protokolárnych situáciách, pre ľudí, ktorí sa pohybujú v oblasti zložitých vyjednávacích procesov doma i v rôznych kultúrach sveta, pre manažérov, obchodníkov, predajcov, vyjednávačov, pracovníkov prvého kontaktu, pracovníkov sekretariátov, ale aj lobistov, hovorcov, moderátorov a pod. Od roku 2019 poskytujeme náš plný sortiment na báze živnosti, prestali sme byť platiteľmi DPH, takže sme mohli upraviť naše ceny smerom nadol.  
RIADENIE KONFLIKTU
diagnostika a analýza príčin konfliktu, štruktúra konfliktu, pozičná a argumentačná sila, prevzatie riadenia procesov konfliktu, uzatváranie tém, vyjednávacie nástroje, ...
ZÁKLADNÉ PROGRAMY
VYSTUPOVANIE
NA VEREJNOSTI
pred novinármi, vystúpenia v rozhlase, v televízii, scenár, tlačová konferencia, tlačová správa, moderátor, hovorca, ...

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
analýza témy, didaktické, technické, grafické, komunikačné a psychologické prvky prezentácie, ...


OBCHOD
Ľudia nekupujú to, čo potrebujú, ale to, čo chcú.  Myslenie klienta, jeho preferencie, produktové preferencie, prečo je ochotný kupovať práve u nás, riadenie obchodného rozhovoru, ...
PROFESIONÁLNA KOMUNIKÁCIA
základy verbálnej a neverbálnej komunikácie, rétorika, jazyk, reč, hlas, mimika, gestika, štruktúra vystúpenia, artikulácia, ...


MANAŽMENT
Riadenie ľudí, procesov, činností, stratégií, rozhodovanie na rôznych úrovniach riadenia, motivovanie ľudí, vytváranie vzorov, predvídanie, komunikácia, etc.
VYJEDNÁVANIE
Základy vyjednávania, úvod do typológie, vyjednávacie stratégie, argumentačné techniky, riadenie vyjednávania, ...

LOBING
Lobing, lobista, lobingové procesy, etický kódex lobingu, stratégie a techniky lobingu, ...


ETIKETA, PROTOKOL
Profesionálna etiketa a spoločenský protokol, reprezentácia spoločnosti, ovplyvňované faktory firemnej kultúry,...

ŠTÁTNA SPRÁVA
SAMOSPRÁVY
Programy pre špecifické prostredie štátnej správy, samosprávy a ďalších inštitúcií.


SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA
Program určený pre pracovníkov sociálnych zariadení, DSS, domovov dôchodcov, ZpS a ďalších zariadení pre seniorov.

ZDRAVOTNÍCTVO
Komunikačné techniky v zdravotníctve,  pacienti, príbuzní, umieranie a smrť, ageizmus, asertivita, empatia, riadenie konfliktu, ...

METÓDY, FORMY

CENY

AUDIOKOMENTÁRE

metódy, formy      ceny      zľavy      odporúčané zostavy      AD      kontakt

ZĽAVY A ZĽAVA MESIACA

ODPORÚČANÉ ZOSTAVY

KONTAKT

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah