etiketa - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah
ETIKETA, PROTOKOL

Znalosť pravidiel etikety a pravidiel protokolu významne posilňujú kvalitu vzťahov s partnermi, ale aj s internými pracovníkmi. Ich správne aplikovanie v praxi je možné hlavne vtedy, ak znalosti a používanie týchto zvyklostí, pravidiel a noriem používame automaticky a samozrejme. Prílišná sebakontrola vonkajších prejavov je skôr rušivým prvkom a generuje signály nadradenosti.

Hlavné témy

Úvod do problematiky profesionálnej etikety a spoločenského protokolu, reprezentácia spoločnosti, ovplyvňované faktory firemnej kultúry, predstavovanie, uvítanie hostí na sekretariáte, čakanie návštevy, preferencia poradia, VIP návšteva, základné občerstvenie na sekretariáte, špecifikácia základného sortimentu pre občerstvenie, nástroje, riad, poháre, obrúsky, doplnky.
Uvádzanie hostí do priestoru rokovania, základné pravidlá pre zasadací poriadok, menovky, druhy stolovania pri rôznych druhoch rokovania a priestoroch, zvládnutie nehody - rozbitie, poliatie, ušpinenie.
Modelové situácie cvičenia.

Dvojdňový program

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah