majster_supervízor - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah
majster ako manažér               supervízor
manažment         nástroje riadenia        riadenie tímu

MAJSTER AKO MANAŽÉR

hlavné témy

základné prvky riadenia, osobnosť majstra, riadiaca komunikácia, priebežná informovanosť, motivačné aspekty poznania, podielu práce na výsledku každého člena tímu, základné spôsoby riadenia, definovanie kompetencií a zodpovedností, vzťah medzi úsilím, výkonom a výsledným efektom, riadenie procesov zvyšovania kvalifikácie a zručností členov tímu, riadenie rozvoja tímu, zladenie záujmov tímu a organizácie, optimalizácia orientácie na prácu a na ľudí, sociálne aspekty tvorby tímu, kľúčová úloha - zabezpečenie vykonania práce, veľkosť tímu, rozsah riadenia
druhý deň
riadenie termínmi a úlohami, špecifiká autokratického, participatívneho a demokratického riadenia tímu, riadenie ľudí úlohami a cieľmi, procesy hierarchie potrieb, kontext organizácie a pracovníka, finančné a nefinančné faktory motivácie, odmena a spokojnosť s prácou, poznanie vlastností pracovníkov, osobná a tímová motivácia, demotivácia, problém premotivovania, analýza účinnosti motivačných nástrojov, zabezpečenie spravodlivej odmeny, budovanie systému sankcií a odmien, hodnotiace rozhovory, koučingové efekty, procesy kontroly, opravné procedúry, kľúčové miesta riadených rocesov

dvojdňový program


SUPERVÍZOR

hlavné témy

kľúčové úlohy supervízora z aspektu riadenia procesov
kľúčové roly supervízora z aspektu riadenia tímu
riadenie tímu - vzťah vplyv, moc, autorita, nároky, obmedzenia, voľby, rozdiel medzi efektívnosťou
a účinnosťou, manažérske interakcie s organizáciou a tímom
špecifikácia zadávania úloh
organizačné a individuálne ciele tímu, výhody a nevýhody tímovej práce
význam horizontálneho a vertikálneho tímového myslenia
vzťah medzi výkonom, úsilím a efektom
druhý deň
základné procesy ,,štíhlej výroby"
identifikácia príčin strát, nadprodukcia, čakanie, logistika, nepotrebné procesy, efektívnosť procesov
redukcia množstva zásob, nepodarkov a odpadu
štandardizácia procesov, trvalé zlepšovanie, aplikácia Kaizen
procesy Genchi Genbutsu a Quality Circles
základné procesy riadenia zmien
motivácia k efektívnosti tímu, kompetencie a zodpovednosti
príčiny neefektívneho hodnotenia

dvojdňový program

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah